Duże monitory, które coraz częściej pełną także funkcję telewizora LCD, coraz częściej znajdują się w kręgu zainteresowania wymagających klientów.